Gerald Troost

Foundation


Na missie reizen naar Roemenië, Oekraïne, Tanzania, Ethiopië en Zuid-Afrika is het verlangen ontstaan om jaarlijks noodgebieden te bezoeken om daar ook onze achternaam waar te maken. We hebben gemerkt dat muziek, onderwijs, gebed en ontmoeting mensen op een bijzondere manier kan aanmoedigen om vol te houden in het geloof. 

De Stichting Troost Foundation is ontstaan om deze missiereizen mogelijk te maken. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur en komt elk half jaar samen om de voortgang te bespreken.

Een Bijbeltekst die de stichting typeert komt uit 2 Korintiërs 1:

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.’

Steun onze reis!

Momenteel zijn we tijdens concerten en spreekbeurten actief om fondsen te werven, zodat we opnieuw een reis kunnen plannen en bijbehorende nieuwe muziek kunnen produceren.

Mocht u zelf de stichting willen ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken naar NL46RABO 0355818701 t.n.v. L. van Steensel

Hartelijk dank voor uw steun!